ršeobecné podmínky a informace

Základní podmínky
• K tažení obytného přívěsu stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg je nutný ŘP skupiny E.  viz Vysvětlení Ministerstva dopravy k tomuto tématu K řízení obytného auta z naší půjčovny stačí ŘP skupiny B.
• K zapůjčení karavanu i obytného auta požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
• Minimální věk potřebný k řízení nebo tažení karavanu je 25 let., u karavanu ADORA požadujeme přiměřenou řidičskou praxi – posuzujeme individuálně
• Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% (min. 5.000 ,-Kč)
• Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny, v sezoně min. 7 placených dní.
• Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
• Je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
• Je zakázáno v přívěsu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
• Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
• Je zakázáno používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
• Je zakázáno používání chemického WC bez chemie.

• Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.

• Domácí zvířata pouze po dohodě.

• Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

• V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. 602469897, 733141187
• Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

Platební podmínky 
• Rezervace obytného karavanu na daný termín (web,e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
• Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
• Při vyzvedávání obytného karavanu či obytného auta se skládá vratná kauce 20.000,- Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.

Rezervační zálohy 

• cca 30% z ceny pronájmu slouží jako blokace termínu, doplatek je nutno zaplatit nejpozději do 1 měsíce před počátkem pronájmu

Předání a vrácení

• Karavany se předávají dle dohody – předávací místo přívěsy – Pelhřimov, auta – Brno.
• Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
• Vyzvedávání a vracení přívěsů: 1) Smetanova 452, Pelhřimov nebo 2) pro stálé zákazníky je možné vyzvednutí a vrácení v Brně
• Karavan je možné přistavit po dohodě na požadovanou lokalitu – za poplatek
• Při vrácení neuklizeného karavanu (wc, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 1.500,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout), při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,- Kč.
• Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 45 min.
• Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).

V případě poruchy 

Všechny naše obytné karavany i obytná auta jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí .
• Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
• Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození 
• V případě nehody/poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
• Pořiďte fotodokumentaci.
• Informujte neprodleně pronajímatele.

Storno poplatky
• Rezervační záloha se při stornování 8 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši proti administrativnímu poplatku 1.000 Kč. Po této době je záloha nevratná.

Odstoupení od rezervace

• Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

Náhled smlouvy – přívěs, Náhled smlouvy – obytné auto